Accountancy

Het verwerken van de financiële gegevens en het samenstellen van de jaarrekening zal komen te vallen binnen het vaste tarief van onze dienstverlening, samen met aangiftes Inkomstenbelasting, Omzetbelasting en eventueel vennootschapsbelasting. Onze overige dienstverlening, zoals de ondernemersplannen, liquiditeitsprognoses andere dienstverlening, wordt met u samen besproken en de prijs bepaald.

Verwerken financiële gegevens

Naast het feit dat het voeren van een gedegen administratie een wettelijke plicht is , geeft het u als ondernemer zijnde een goed beeld hoe het er voor staat met uw onderneming en het geeft u helderheid in uw bedrijfsvoering! Ons administratiekantoor verwerkt alle mutaties, wat voor u een tijdbesparing is en u meer controle geeft over uw onderneming! Aan de hand va uw cijfers kunnen we periodiek aangeven waar voor uw onderneming kansen liggen en waar voor uw onderneming bedreigingen liggen om het ondernemen, samen met u, te stimuleren. Desgewenst komen wij uw administratie gratis ophalen en brengen. Ook kunt u uw stukken zelf inboeken om kosten te besparen, waarbij wij u ook kunnen ondersteunen.

Samenstellen jaarrekening

Voor u, als ondernemer, is een jaarrekening een grote bron van informatie. Het geeft u inzicht in uw onderneming en biedt u duidelijkheid waar u uw onderneming kunt optimaliseren! Voor BV’s, NV’s en coöperaties is het zelfs verplicht een jaarrekening in te leveren bij de Kamer van Koophandel. Maar ook zonder deze verplichting wordt van u verwacht een jaarrekening te kunnen overleggen bij de bank als u bijvoorbeeld een externe financiering/hypotheek probeert te krijgen of bij de belastingdienst waarbij de jaarrekening als brondocument wordt gebruikt voor de Inkomstenbelasting. Administratiekantoor van Rheenen stelt de jaarrekening voor u samen!

Ondernemersplannen

Bent u van plan een onderneming te starten? Of bent u van plan uw onderneming uit te breiden? Met een ondernemersplan krijgt u uitstekend inzicht in al uw plannen of uw plannen voor u of voor de bank haalbaar zijn. Persoonlijke gegevens, Bedrijfsidee, Marktonderzoek, Financiën en de Organisatie zijn elementen die, samen met u,  uitgewerkt worden in de ondernemersplan. Een goede voorbereiding is cruciaal om van uw bedrijfsidee een succes te maken!

Liquiditeitsprognoses

Het beheren van uw inkomende en uitgaande geldstromen is als ondernemer van groot belang. Wat als uw jaarrekening er prima uitziet maar u bijvoorbeeld gewoonweg geen geld op de bank of in de kas hebt om bijvoorbeeld te investeren omdat u net een paar forse facturen hebt gehad? Met een, door ons gemaakte, liquiditeitsprognose bent u veel beter in staat om op (on)voorziene geldbehoeftes te anticiperen en op in te spelen!

Startende onderneming

Als startende ondernemer komen er van allerlei zaken op u af. Naast een ondernemersplan, wat u wel of niet nodig hebt, moet een keuze worden gemaakt in de rechtsvorm, financiën, marktonderzoek etc. Maar ook moet u worden voorbereid op de administratie en belastingen. Samen met u bespreken we hoe u, zo optimaal mogelijk, op deze zaken kunt voorbereiden en uw administratie op te stellen. Wij zien daarom ook uit naar een geheel vrijblijvend welkomstgesprek!

Salarisadministratie

Ook kunnen wij uw gehele salarisadministratie van u overnemen tegen de prijs van €7,- per salarisstrook.